Cập nhật Tiến độ thi công Dự án The Emerald Golf View Bình Dương mới nhất vào ngày 25/04/2020. Hiện trạng công trường dự án đang tiến hành san lấp, thử tải và làm móng cọc.

Cập nhật Hình ảnh thực tế tại Dự án The Emerald Golf View mới nhất
Cập nhật Hình ảnh thực tế tại Dự án The Emerald Golf View mới nhất
Cập nhật Hình ảnh thực tế tại Dự án The Emerald Golf View mới nhất
Cập nhật Hình ảnh thực tế tại Dự án The Emerald Golf View mới nhất
Cập nhật Hình ảnh thực tế tại Dự án The Emerald Golf View mới nhất
Cập nhật Hình ảnh thực tế tại Dự án The Emerald Golf View mới nhất
Cập nhật Hình ảnh thực tế tại Dự án The Emerald Golf View mới nhất
Cập nhật Hình ảnh thực tế tại Dự án The Emerald Golf View mới nhất
Tiến độ thi công Dự án The Emerald Golf View Thuận An Bình Dương
Tiến độ thi công Dự án The Emerald Golf View Thuận An Bình Dương
Tiến độ thi công Dự án The Emerald Golf View Thuận An Bình Dương
Tiến độ thi công Dự án The Emerald Golf View Thuận An Bình Dương

Quý anh/chị cần hỗ trợ thông tin về tiến độ dự án The Emerald Golf View Bình Dương vui lòng liên hệ:

☎ HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0931 753 292